Aktualności
Przekazanie nowego samochodu bojowego.
Jan Milc, 18 lutego 2010
   W minioną niedzielę, 7 listopada w naszej jednostce odbyła się doniosła uroczystość przekazania i poświęcenia fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu bojowego. To ważne wydarzenie rozpoczęła uroczysta Msza św. odprawiona przez ks.kan. Mirosława Turonia w kościele parafialnym p.w. św. Marcina w Kłomnicach. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz Związku OSP, zaproszone jednostki strażackie z terenu gminy wraz z pocztami sztandarowymi oraz wielu mieszkańców Kłomnic.

   Aktu przekazania i poświęcenia pojazdu dokonano na parkingu przed strażnicą. W ceremonii tej wzięli udział: Członek Zarządu Głównego OSP, V-ce Prezes Zarządu OW OSP RP w Katowicach, i Prezes Zarządu OP OSP RP w Częstochowie dh Ireneusz Skubis, Wójt Gminy Kłomnice i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kłomnicach dh Adam Zając, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie bryg. Janusz Benduch, Komendant Gminny OSP mjr poż. Przemysław Zieliński także Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kłomnicach nadkomisarz Jacek Pluta, radni Rady Powiatu Częstochowskiego, Radni Rady Gminy z Przewodniczącym dh Jarosławem Łapetą oraz mimo padającego deszczu liczna grupa mieszkańców. Po poświęceniu pojazdu przez księdza Wojciecha Więdłochę, symbolicznego przekazania samochodu dokonał Wójt Gminy Kłomnice dh Adam Zając. Następnie były życzenia i koncert naszej orkiestry dętej. Gościnnie, z pięknymi pieśniami patriotycznymi i ludowymi wystąpił Ludowy Zespół Śpiewaczy "Klepisko", który w roku bieżącym obchodzi Jubileusz 30-lecia działalności.

   Pojazd, którego wartość wynosi 650 tys.zł został zakupiony ze środków Gminy Kłomnice i Zarządu Głównego ZOSP, przy czym z budżetu gminy wydatkowano 450 tys.zł, a 200 tys.zł to dotacja Zarządu Głównego. Zabudowę pojazdu wykonano z żywic kompozytowych na podwoziu samochodu "Mercedes Benz" ATEGO 1629AF. Pojazd, którego załogę tworzy sześć osób zabiera na pokład 5 tys. litrów wody oraz 500 litrów środka pianotwórczego. Na wyposażeniu znajduje się także duża ilość sprzętu ratowniczego. M.in.: ciężkie nożyce i rozpieraki hydrauliczne, kilka pił łańcuchowych, wentylator oddymiający, agregat prądotwórczy i naturalnie podstawowe wyposażenie gaśnicze tj. węże, prądownice itp. Samochód wyposażony jest ponadto w wyciągarkę o uciągu 7,5 tony oraz w zraszacze umożliwiające przemieszczanie się po płonącym podłożu (np. ściółka lub suche trawy). Całkowity ciężar pojazdu gotowego do akcji wynosi 16 ton.

   Jednostka nasza otrzymała pojazd, który jest w sferze marzeń wielu, wielu strażaków i działaczy OSP. Oby służył jak najlepiej i jak najdłużej .


Zebranie Sprawozdawcze za 2009 rok.
Jan Milc, 10 lutego 2010
   6 lutego, krótko po godz. 17-tej koncertem orkiestry dętej, prowadzonej przez dh Marcina Gałę rozpoczęło się Zebranie Sprawozdawcze naszej jednostki. Zebranie to rozpoczęło kampanię sprawozdawczą OSP w gminie Kłomnice. Jest to ważne wydarzenie w życiu każdej jednostki strażackiej. Dokonuje się bowiem tam oceny osiągnięć i całokształtu pracy za miniony rok. W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie czynni, wielu członków wspierających oraz przedstawiciele KM PSP w Częstochowie i władz samorządowych. Obecni byli m.in.: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP i jednocześnie Wójt Gminy Kłomnice dh Adam Zając, radni powiatu częstochowskiego - Jan Milc i Adam śliwakowski, a także Zbigniew Modlasiński - radny gminy Kłomnice. Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie reprezentował bryg. Jarosław Piekarski. Sprawozdania złożyli: z działalności Zarządu - Prezes OSP dh Stanisław Piech, z działalności bojowej - Naczelnik OSP dh Marcin Milc, z działalności finansowej - Skarbnik dh Bartłomiej Zatoń, z pracy Komisji Rewizyjnej - dh Wiesław Bąk.

   Z przedstawionych sprawozdań wynika, że jednostka mimo wielu trudności, szczególnie finansowych nadal się rozwija. Pomimo kryzysu finansowego 2009 roku udało się dokończyć modernizację korytarza i klatki schodowej w budynku głównym. Wzbogaciło się, choć skromnie wyposażenie podziału bojowego. Do sukcesów należy zaliczyć znakomity występ drużyny kobiecej w zawodach sportowo-pożarniczych. Nasze dziewczęta w zawodach gminnych zajęły pierwsze miejsce, a w zawodach powiatowych zdobyły srebrny medal. Niestety były też niepowodzenia. Do nich zaliczyć trzeba: w sferze szkoleniowej - zaprzestanie działalności MDP, a w sferze gospodarczej - brak środków na modernizację ogrzewania w sali widowiskowo-tanecznej.

   Jak wynika z informacji Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie, gmina Kłomnice należy do obszarów szczególnie narażonych na różnego rodzaju zdarzenia, do których neutralizacji konieczna jest interwencja straży pożarnej. W roku 2009 na terenie gminy Kłomnice zanotowano 216 zdarzeń, w tym 117 pożarów (jeden zaliczony jako duży) i 99 miejscowych zagrożeń. Nasza jednostka interweniowała 101 razy, w tym było 75 wyjazdów do pożarów i 26 do miejscowych zagrożeń (wypadki, podtopienia i usuwanie zwalonych przez wiatr i ciężki śnieg drzew itp). W swoim wystąpieniu bryg. Jarosław Piekarski podkreślił bardzo ważną rolę jaką spełnia nasza jednostka w ramach KSRG i w działaniach operacyjnych KM PSP w Częstochowie.

   Jednostka ma ambitne plany na 2010 rok. Głównym zadaniem inwestycyjnym jest zakup nowego ciężkiego samochodu bojowego. Koszt zakupu jest niebagatelny i kształtuje się na poziomie 700 tys. zł. Władze jednostki podjęły starania o pozyskanie dofinansowania zakupu ze środków centralnych. Oby się udało, gdyż posiadany obecnie, zaliczany do ciężkich, 26-letni samochód GCBA6/32 "Jelcz 004" już ledwie zipie ze starości.

   W dyskusji podkreślano konieczność odtworzenia MDP, szczególnie przez objęcie szkoleniem szerszej grupy młodzieży. Goście zebrania oprócz życzeń przekazywali także informacje istotne dla dalszej, skutecznej pracy jednostki.

   Po zakończeniu wszyscy uczestnicy zebrania spotkali się na uroczystym obiedzie.


Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
Jan Milc, 14 września 2009
   W niedzielę 30 sierpnia na terenie sportowo-rekreacyjnym LKS "POGOŃ" Kłomnice odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W bieżącym roku do rywalizacji przystąpiło dziesięć drużyn seniorów, trzy kobiece i cztery młodzieżowe. Zespoły reprezentowały wszystkie jednostki OSP z terenu gminy. W kategorii "senior" wystąpiły drużyny z następujących OSP: Chorzenice, Garnek, Kłomnice, Konary, Nieznanice, Pacierzów, Rzerzęczyce, Skrzydlów, Zawada i Zdrowa. Zespoły kobiece wystawiły: OSP Kłomnice, OSP Rzerzęczyce i OSP Zawada, natomiast młodzieżówka startowała w barwach OSP Chorzenice, OSP Garnek, OSP Konary i OSP Pacierzów.

   Zawody jak zwykle składały się z dwóch części. Pierwsza to sztafeta pożarnicza, a druga - tzw. bojówka. Sztafeta polegała na bezbłędnym pokonaniu pożarniczego toru przeszkód (odpowiedniego dla poszczególnych kategorii) w jak najkrótszym czasie. Zadanie bojowe (identyczne dla kobiet i seniorów) to zbudowanie dwóch linii gaśniczych i strącenie strumieniem wody tarczy i czterech pachołków drogowych umieszczonych na różnych wysokościach. Druga część ćwiczenia dla chłopców to, zgodnie z regulaminem (CTIF), pokonanie toru przeszkód i wykonanie zadań łącznie z rozpoznaniem strażackiego "oprzyrządowania" i wiązaniem skomplikowanych węzłów. W tym zadaniu podobnie jak w sztafecie oceniano precyzję i czas wykonania.

   Kilkanaście minut przed 10-tą rozpoczęto rywalizację, która trwała do godzin popołudniowych. Komisja sędziowska, której przewodniczył bryg. Roman Soluch - d-ca JRG 3 w Częstochowie miała sporo pracy z uwagi na dużą ilość startujących drużyn.

   Po zaciętej rywalizacji zwycięzcami zostali: w kategorii senior - OSP Garnek; w kategorii drużyn żeńskich - OSP Kłomnice; w kategorii MDP - OSP Konary.

   świetnie zaprezentowały się nasze dziewczęta. Zwycięstwem w tych zawodach potwierdziły, że zwycięstwo w ubiegłorocznych zawodach o puchar Starosty Częstochowskiego nie było przypadkowe, a wynikało z wysokiego poziomu wyszkolenia i znakomitej atmosfery w zespole.. Zwycięską drużynę tworzą: Żaneta Wiśniewska - kapitan, Agnieszka Błachowicz, Anna Bugaj, Sylwia Gonera, Sandra Kępa, Kinga Kołodziejczyk, Angelika Majchrzak, Karina Muras (rezerwa), Anna Pöpke, Łukasz Pindych - mechanik. Opiekunem i trenerem zespołu jest dh Marcin Milc.

   Niestety po raz kolejny nie powiodło się naszym seniorom (ósme miejsce!). Być może przyczyną są braki w wyszkoleniu, a może trochę nonszalancji... Dużym zaskoczeniem była absencja na starcie MDP z naszej jednostki. Nasi chłopcy w trzech minionych latach nie dawali szans konkurentom. Dlatego ich nieobecność wywołała niemałe zdziwienie. Czyżby w takiej dużej miejscowości nie można było zebrać i wyszkolić dziesięciu chłopców?

   Puchary, dyplomy i nagrody zwycięzcom wręczali: Wójt Gminy Kłomnice, Prezes Zarządu GO ZOSP RP w Kłomnicach - dh Adam Zając, Komendant Gminny OSP - st.kpt.poż. Przemysław Zieliński oraz Przewodniczący Zespołu Sędziowskiego - bryg. Roman Soluch.
Znów króluje głupota i bezmyślność.
Jan Milc, 6 marca 2008
   Brak śniegu i niewielkie opady deszczu w ostatnich miesiącach spowodowały, że zeszłoroczne trawy i zarośla są mocno wysuszone. Kilka dni słonecznej pogody wystarczyło do tego, aby znowu ujawniły się piromańskie skłonności u niektórych mieszkańców naszej gminy. Niefrasobliwość z jaką do wypalania zeschniętych roślin podchodzą niektórzy ludzie jest powalająca. Nie pomaga nawoływanie i apele. Każdej wiosny płoną łąki i przyległe do nich lasy. W ciągu ostatnich dwóch tygodni nasze zastępy wyjeżdżały ponad 15 razy do pożarów zeschniętych traw i lasów. Nikt nie liczy i nie podaje do publicznej wiadomości strat jakie pożar wyrządza w ekosystemie - a szkoda, może to bardziej przemawiałoby do świadomości.

   W czasie pożaru w dniu 29 lutego, w obrębie wsi Zawada spłonęło ponad 10 hektarów traw i młodych brzózek.


Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
Jan Milc, 4 września 2007
Fot. Zbiórka drużyn.
   W sobotę 1 września odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Na terenie sportowo-rekreacyjnym LKS "Orkan" w Rzerzęczycach do zawodów przystąpiło osiem drużyn seniorów i po cztery kobiece i młodzieżowe. Zespoły reprezentowały dziewięć jednostek OSP terenu gminy.

   W kategorii "senior" wystąpiły drużyny z następujących OSP: Chorzenice, Garnek, Kłomnice - dwa zespoły, Nieznanice, Rzerzęczyce, Skrzydlów i Zdrowa. Zespoły kobiece wystawiły: OSP Chorzenice OSP Kłomnice, OSP Rzerzęczyce i OSP Zawada, natomiast młodzieżówka startowała w barwach OSP Chorzenie, OSP Garnek, OSP Kłomnice i OSP Konary. Zarząd GO ZOSP RP, stwarzając precedens, podjął słuszną decyzję dopuszczając do zawodów dwa zespoły seniorów z OSP Kłomnice. Jest to bowiem najliczniejsza jednostka na terenie naszej gminy, która z łatwością może wystawić więcej niż jedną drużynę.

   Krótko po godz. 10.00 rozpoczęła się rywalizacja. Na pierwszy ogień poszły dziewczyny. Starty rozpoczęły chorzeniczanki uzyskując całkiem dobry czas. Zaliczyły niestety sporo (10) punktów karnych, co zdecydowanie obniżyło ich szanse na dobre miejsce. Drugie w kolejności (tak wynikało z losowania) biegły dziewczęta z OSP Kłomnice "robiąc" znakomity czas (66,1 sek) i nie popełniając błędów. Następnie wystartował team z Rzerzęczyc uzyskując drugi rezultat (69,1 sek). Sztafetę kobiecą zakończyły dziewczęta z Zawady z trzecim wynikiem.

   W kategorii "senior" kolejność po sztafecie była następująca: Zdrowa, Rzerzęczyce, Kłomnice II, Garnek, Nieznanice, Kłomnice I, Skrzydlów, Chorzenice. Najlepszy czas (60,1 sek) uzyskali druhowie z Rzerzęczyc, niestety popełnili jeden błąd, co uniemożliwiło im objęcie prowadzenia. Nie powiodło się, niestety, obu drużynom OSP Kłomnice. Zespół oznaczony jako "Kłomnice I" mimo uzyskania rekordowego (Piotr Pindych - 6,8 sek) pokonania odcinka z równoważnią, uzyskał kiepski czas i stracił szansę na dobrą lokatę. Drugi zespół Kłomnic - z założenia rezerwowy - uzyskał 51 sekundowy wynik, co dało mu dobrą trzecią pozycję. Pierwszą część zawodów kończyli chłopcy z MDP. Tu nie było chłodnych kalkulacji. Wszyscy dawali z siebie "pełną moc". Miło było patrzeć na walkę i wzajemny doping drużyn. Po sztafecie prowadzili chłopcy z MDP Chorzenice. Kolejne miejsca zajmowały zespoły z Garnka, Konar i Kłomnic.

   Bardzo dużo emocji przyniosła druga część zawodów. Startująca jako pierwsza drużyna OSP Kłomnice I mimo uzyskania niezłego czasu popełniła dwa fatalne błędy techniczne i przekreśliła szanse na dobre miejsce. Nieco lepiej poszło drugiemu zespołowi z Kłomnic. Jednak uzyskany rezultat (51 sek) wystarczył na piątą lokatę. Popis sprawności i szybkości dał zespół męski z OSP Zdrowa (45,9 sek). Rewelacyjnie zaprezentowały się dziewczęta z Rzerzęczyc uzyskując znakomity czas 49,8 sek! i w konsekwencji zwycięstwo w zawodach.

   Niesamowite emocje towarzyszyły zmaganiom chłopców z MDP. Doping rodzin i przyjaciół sprawił, że rywalizacja nabrała dodatkowego kolorytu. Jako pierwszy pojawił się na torze zespół z Kłomnic. Nie zaliczając żadnych punktów karnych wykonał zadanie w 60 sek. Jak się okazało później był to wynik najlepszy, dający w efekcie końcowe zwycięstwo.

   Puchary, dyplomy i nagrody zwycięzcom wręczali: Wójt Gminy Kłomnice, Prezes Zarządu GO ZOSP RP w Kłomnicach - dh Adam Zając, Komendant Gminny OSP - st.kpt.poż. Przemysław Zieliński oraz Przewodniczący Zespołu Sędziowskiego - bryg. Jarosław Staszkiewicz.

Fot. Uczestnicy Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

   Zawody zakończyły się wspólnym posiłkiem. Znakomita grochówka przygotowana przez panie z Rzerzęczyc znikała z kotłów kuchni polowej z prędkością biegów sztafetowych.

   Do zobaczenia za rok.


Na Jasną Górę...
Jan Milc, 28 sierpnia 2007
   Tradycyjnie, w dniu 25 sierpnia wyruszyła z Kłomnic kolejna, piesza pielgrzymka parafialna na Jasną Górę. Trasa przemarszu prowadziła drogami o bardzo dużym nasileniu ruchu samochodowego. W czasie dwóch dni wędrówki (27 sierpnia powrót) nad bezpieczeństwem pielgrzymów i kierowaniem ruchem pojazdów czuwało 11 druhów z naszej jednostki. Ponadto podczas odpoczynku strażacy częstowali pielgrzymów gorącą kawą i herbatą, co zostało bardzo mile przyjęte. Na zakończenie pielgrzymki proboszcz parafii pw. św. Marcina w Kłomnicach, ks. kan. Mirosław Turoń bardzo serdecznie podziękował strażakom za bezpieczne przeprowadzenie pielgrzymki, a naszej orkiestrze dętej za jej uświetnienie.

Więcej zdjęć w galerii.


Dziesięć dni po ...
Jan Milc, 5 sierpnia 2007
Fot. Trąba powietrzna nad
Skrzydlowem (zdjęcie
z telefonu komórkowego).
   Dziesięć dni trwała akcja strażaków przy usuwaniu skutków trąby powietrznej w Skrzydlowie, Adamowie i Hubach (oficjalnie udział strażaków w tej akcji zakończył się 30 lipca o godz. 8.00). Codziennie, po kilkanaście godzin, nasi druhowie pracowali przy zabezpieczaniu uszkodzonych budynków przed opadami, rozburzaniu zniszczonych ścian i wycinaniu zwalonych i połamanych drzew porządkując teren kataklizmu. Łącznie, w ciągu tych dni, 28 naszych strażaków przepracowało ponad 1560 roboczogodzin. W akcji brały udział także oddziały PSP i Centralnej Szkoły Pożarniczej udostępniając specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Ponadto w każdym dniu pracowały zastępy strażaków-ochotników ze wszystkich jednostek z terenu naszej gminy i gmin powiatu częstochowskiego. Z pomocą pospieszyli także druhowie z powiatu radomszczańskiego. Pracę strażaków, jak mówią poszkodowani, "widać na każdym kroku".

   Szczególnie trzeba podkreślić fakt, że mimo wielkiego zmęczenia, nikt z druhów nie odmówił uczestnictwa w akcji.

   - Gdyby nie poświęcenie i determinacja strażaków to nasze straty byłyby jeszcze większe. To czego nie zabrała nam trąba powietrzna, na pewno zalałaby nocna burza - mówią wdzięczni mieszkańcy zniszczonych wsi.

   Podziękowania strażakom przekazał Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński, podczas wizytacji miejsca kataklizmu. Wielokrotnie dziękował też Wójt Gminy dh Adam Zając.

   Usuwanie skutków tornada i porządkowanie terenu potrwa jeszcze wiele dni. Odbudowane zostaną zniszczone budynki, płoty, sieć elektryczna i łączność. Życie powróci do normalności. Czy aby na pewno ...?

Fot. Premier J. Kaczyński
na miejscu kataklizmu.
Fot. Strażacki dźwig ustawia
kontener mieszkalny.
Fot. Codzienne zgrupowanie
jednostek strażackich
przed Urzędem Gminy.

Więcej zdjęć w galerii.


Tornado nad Adamowem, Hubami i Skrzydlowem.
Jan Milc, 21 lipca 2007
Fot. Sztab kryzysowy.
   W piątek 20 lipca ok. godz 18.30 nad trzema sąsiadującymi wioskami: Adamów, Huby i Skrzydlów w gminie Kłomnice, a także nad częścią sąsiednich gmin Rędziny (Konin) i Mstów, przeszło potężne tornado, któremu towarzyszyła ulewa, grad i silne wyładowania atmosferyczne. Siła niszczycielska nawałnicy była niewyobrażalnie wielka. W ciągu 10 minut zniszczonych zostało 97 budynków mieszkalnych i 87 gospodarczych. Ponadto na 80 budynkach uszkodzone zostały poszycia dachowe. Wiatr przesuwał samochody, a także ciężkie maszyny (kombajn zbożowy, ciągniki) i narzędzia rolnicze, wyrywał drzewa i słupy elektryczne. W powietrzu latały
Fot. Konferencja prasowa sztabu.
arkusze blachy, konstrukcje dachów, konary drzew i sprzęty gospodarskie. Na szczęście większość mieszkańców wyszła z tego kataklizmu bez urazów, jedynie 7 osób wymagało pomocy medycznej. Akcję ratowniczą rozpoczęto o godz. 18.50. Natychmiast po ogłoszeniu alarmu do akcji przystąpili druhowie z naszej OSP, a następnie z pozostałych dziewięciu jednostek z terenu gminy Kłomnice. W późniejszych godzinach dołączyli do nich strażacy z PSP Częstochowa, Centralnej Szkoły Pożarniczej i gmin ościennych (Mstów, Rędziny, Mykanów, Dąbrowa Zielona). Łącznie w pierwszym etapie akcji ratowniczej uczestniczyło 19 zastępów PSP i 24 zastępy (148 druhów) Ochotniczej Straży Pożarnej. Straty są ogromne. Niektórzy poszkodowani utracili dosłownie wszystko co posiadali. Nie wszyscy też (szczególnie osoby starsze) będą w stanie samodzielnie odbudować swoje domy. Dlatego jest niezbędna pomoc tak materiałowa jak i finansowa.

Fot. Zgrupowanie jednostek
ratowniczych.
   Środki pieniężne można wpłacać na specjalne konto w Banku Spółdzielczym w Kłomnicach nr 49 8264 0002 2001 0000 0039 0001 z dopiskiem: dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną.

   W momencie, w którym piszę ten tekst nadal trwa akcja ratownicza. Choć nie ma już bezpośredniego zagrożenia życia, to jednak jest bardzo wiele zadań do wykonania. Trzeba wyciąć i uprzątnąć połamane i wywrócone drzewa, usunąć gruzy i zniszczone konstrukcje budowlane, a także odbudować linie energetyczne i łącza telefoniczne.


Uroczystość Bożego Ciała
Jan Milc, 9 czerwca 2007
 
   Tradycyjnie, już od kilkudziesięciu lat, jednostka nasza przygotowuje jeden z ołtarzy na uroczystości Bożego Ciała. Od wczesnych godzin rannych grupa druhów, po wodzą Prezesa dha Stanisława Piecha, przystąpiła do pracy. Przy wykorzystaniu stałych elementów szybko zbudowano konstrukcję i ubrano ją kwiatami i młodymi brzózkami. Do dekoracji ołtarza wykorzystane zostały także elementy strażackie takie jak hełm, toporki oraz emblemat. Nie zabrakło też wizerunku Patrona strażaków św. Floriana. O godz. 9.00 "strażacki" ołtarz, jak go nazywają mieszkańcy Kłomnic, był gotów na przyjęcie procesji Bożego Ciała;

   

   O godz. 11.00 przy dźwiękach marsza, w wykonaniu naszej orkiestry, nastąpił wymarsz kolumny strażaków na Mszę św. i procesję Bożego Ciała. Kolumnę marszową tworzyli, obok naszych druhen i druhów, także strażacy z Konar i Pacierzowa. W procesji Bożego Ciała wzięli udział członkowie Zarządu, druhny i druhowie strażacy, a także orkiestra. Druhowie uczestniczyli również w asyście, niosąc baldachim i prowadząc księdza celebransa uroczystości. Natomiast sztandary jednostki brały udział w paradzie procesji.

   Na zakończenie uroczystości proboszcz parafii pw. św. Marcina ks. kan. Mirosław Turoń podziękował druhom strażakom i orkiestrze za uświetnienie tego doniosłego święta.


Pokaz ratownictwa drogowego.
Jan Milc, 27 maja 2007


   W ramach obchodów Święta Ludowego, które odbyły się w Rzekach Wielkich w niedzielę 27 maja, jednostka nasza zaprezentowała pokaz ratownictwa drogowego. Zaaranżowano następujący wypadek drogowy: samochód osobowy uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia poszkodowany został kierowca. Drzwi zakleszczyły się co uniemożliwiało ewakuację poszkodowanego z rozbitego pojazdu.

   Po kilku minutach na miejsce "wypadku" dotarł zastęp ratowniczy OSP Kłomnice. Przy użyciu urządzenia hydraulicznego "Lukas" rozcięta została karoseria samochodu umożliwiając wydobycie poszkodowanego kierowcy.

   Pokaz wzbudził bardzo duże zainteresowanie zgromadzonej publiczności, która nagrodziła naszych druhów gromkimi oklaskami.


II Piknik Strażacki.
Jan Milc, 25 maja 2007
   W niedzielę 20 maja OSP Kłomnice zorganizowała festyn rekreacyjny pn. II Piknik Strażacki. Do udziału w pikniku zaproszono wszystkie dziesięć jednostek z terenu gminy. Niestety na zaproszenie, co zauważamy z przykrością, odpowiedziało jedynie sześć. Szkoda, bo organizatorzy przygotowali, podobnie jak w roku ubiegłym, kilka konkurencji sprawnościowych, w których druhowie mogli wykazać się sprytem, siłą, a także umiejętnością działania zespołowego. Przygotowano też znakomitą "grochówkę prezesa", kiełbaski z grilla, loterię fantową i inne atrakcje.

   Imprezę zainicjował kilkudziesięciominutowy koncert orkiestry dętej OSP Kłomnice. Następnie przeprowadzono zabawy sprawnościowe, które rozpoczął "Turniej strażackich piątek". Turniej ten składał się z pięciu konkurencji. Podczas ich wykonywania drużyna musiała wykazać się pomysłowością, sprawnością fizyczną i zgraniem zespołu. Pierwszą konkurencją w turnieju było tzw. ćwiczenie rzędowe, podczas którego drużyna miała za zadanie napełnić wannę wodą za pomocą wiaderek. Zadanie drugie polegało na rozwinięciu i zwinięciu "alarmowo" węża W-110, trzecie zadanie to przeciągnięcie samochodu pożarniczego na odległość 15 m, kolejne - zbudowanie "na sucho" linii głównej i dwóch linii gaśniczych. Ostatnia, piąta, konkurencja turnieju polegała na strąceniu tarczy prądem wody z odległości 10 m przez otwór o średnicy 10 cm. Wszystkie konkurencje należało wykonać w jak najkrótszym czasie nie popełniając przy tym błędów. Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwała, mierząc jednocześnie czas, komisja sędziowska wyłoniona spośród druhów. Po podsumowaniu punktów z poszczególnych konkurencji ostateczna klasyfikacja jest następująca:

I miejsce-OSP Kłomnice;
II miejsce-OSP Nieznanice;
III miejsce-OSP Konary;
IV miejsce-OSP Garnek;
V miejsce-OSP Chorzenie;
VI miejsce-OSP Zawada.

   Bardzo emocjonujące punktem pikniku były IV Otwarte Mistrzostwa Gminy Kłomnice w Przeciąganiu Liny. Do konkursu stanęło pięć zespołów, w tym jeden żeński. Tymi odważnymi siłaczkami były dziewczęta z Zawady. Zawody rozegrano w systemie "każdy z każdym". Klasyfikacja końcowa jest następująca;

I miejsce-OSP Konary-4 wygrane
II miejsce-OSP Kłomnice-3 wygrane
III miejsce-Zawada dziewczęta-2 wygrane
IV miejsce-OSP Nieznanice-1 wygrana
V miejsce-OSP Zawada

   Należy podkreślić odwagę, na jaką zdobyły się dziewczyny z Zawady. Mimo, że wszyscy uważali, iż skazane są one na całkowitą porażkę udowodniły, że wcale nie są takie słabe, obalając tym samym mit o słabej płci.

   W ramach pikniku rozegrano także Mistrzostwa w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej. Zawody zorganizowali i prowadzili opiekunowie sekcji strzeleckiej przy ULKS "Millenium" panowie: dr Robert Owczarek i Zdzisław Matusiak. W konkurencji drużynowej zwyciężył zespół OSP Chorzenice, wyprzedzając OSP Garnek, OSP Kłomnice, OSP Konary, OSP Zawada i OSP Nieznanice. Rozegrano także zawody indywidualne w kategorii open, które wygrał Dariusz Woszczyński uzyskując wynik 39 punktów na 50 możliwych. Miejsce drugie zajął Bartosz Dzionek - 37 punktów, a trzeci był Łukasz Franas - 37 punktów. Puchary i nagrody dla zwycięzców wręczał Prezes OSP Kłomnice dh Stanisław Piech.

   Oprócz propozycji sportowo-rekreacyjnych organizatorzy przygotowali prezentacje pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Zainteresowani mogli osobiście dotknąć, a nawet spróbować obsługiwać niektóre elementy wyposażenia.

   Należy podkreślić duże zaangażowanie wszystkich członków naszej jednostki w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy.

   Piknik tradycyjnie, zakończyła dyskoteka, którą prowadził zaprzyjaźniony z jednostką DJ "Łukasz".


Ford-Transit SLRt pojechał do Chorzenic.
Jan Milc, 13 maja 2007
   W niedzielę, 13 maja, w asyście dwóch samochodów gaśniczych - "Star 244" i "Jelcz" odprowadzono do OSP Chorzenice samochód "Ford-Transit" SLRt. Z inicjatywą przekazania samochodu do OSP Chorzenice wystąpił Wójt Gminy Kłomnice i jednocześnie prezes Zarządu GO ZOSP RP dh Adam Zając. Inicjatywa miała swoje uzasadnienie w fakcie pozyskania dla naszej jednostki średniego samochodu gaśniczego na podwoziu "Stara 244". Akt przekazania którego dokonał prezes Zarządu OSP Kłomnice dh Stanisław Piech na ręce prezesa Zarządu OSP Chorzenie dha Jana Kowalika, odbył się w obecności wszystkich druhen i druhów OSP Chorzenice.
   - To dla nas wielki moment. Otrzymaliśmy nowoczesny samochód o jakim marzyliśmy od dawna. Zastąpi on mocno wysłużonego 27-letniego "Żuka", którym dotychczas jeździliśmy do pożarów. Jesteśmy bardzo wdzięczni druhom z OSP Kłomnice za ten piękny gest. Jesteśmy też wdzięczni druhowi Adamowi Zającowi za zainicjowanie tego wydarzenia. Dziękujemy z całego serca w imieniu wszystkich druhen i druhów z OSP Chorzenice. - powiedział po zakończeniu uroczystości dh Jan Kowalik - prezes Zarządu OSP Chorzenice.
   - Pozyskanie tego samochodu jest potwierdzeniem skuteczności naszych działań. Pokazaliśmy niedowiarkom, jakich jest trochę w naszym środowisku, że potrafimy realizować nasze zamierzenia. Dziękuję wszystkim osobom, które choćby w najmniejszym stopniu przyczyniły się do pozyskania tego wspaniałego auta - dodał Naczelnik OSP Chorzenice dh Mirosław Kowalczyk.
   - Trochę żal nam tego "sprytnego" autka. Ale cóż nie można mieć wszystkiego. Uważam, że samochód w OSP Chorzenice będzie spełniał tak samo ważną rolę jak w naszej jednostce. Życzę druhom z Chorzenic, aby auto woziło ich szczęśliwie do zaistniałych zdarzeń i przysparzało im chwały z dobrze spełnionego obowiązku obywatelskiego - mówił na zakończenie dh Stanisław Piech prezes OSP Kłomnice.


   

     


Pożar "malucha"
Jan Milc, 10 maja 2007
   W czwartek ok. 12.00 w Kłomnicach na ul. Częstochowskiej, tuż obok kościoła parafialnego spłonął samochód osobowy "Fiat 126p". Auto zapaliło się podczas jazdy w samym centrum Kłomnic. Spod pokrywy silnika zaczęły wydostawać się płomienie i kłęby dymu. Kierowca pojazdu, mimo bardzo groźnej sytuacji nie stracił zimnej krwi i zdołał wyjechać poza zatłoczoną część miejscowości, zmniejszając tym samym zagrożenie jakie powodował płonący "maluch". Nie udało się ugasić pożaru podręcznymi gaśnicami z jakimi przybiegli przejeżdżający kierowcy. Po kilku minutach na miejscu pojawili się kłomniccy strażacy, którzy w mgnieniu oka ugasili płonący pojazd. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.


   


Strażackie święto
Jan Milc, 6 maja 2007
   Z piątku 4 maja, w którym przypada święto Patrona strażaków św, Floriana na niedzielę 6 maja przeniesione zostały uroczyste obchody Dnia Strażaka. W tym dniu w kościele parafialnym w Kłomnicach o godz. 11.30 została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji strażaków i ich rodzin. Wzięli w niej udział także przedstawiciele władz samorządowych i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, a także licznie zgromadzone społeczeństwo.

   Mszę celebrował proboszcz parafii pw. św. Marcina ks. kan. Mirosław Turoń. W homilii ks. kanonik szczególną uwagę zwrócił na wielkie poświęcenie i odwagę jakimi wykazują się strażacy w niesieniu pomocy bliźnim. "... jesteście świadkami czynienia dobra, a przez niesienie pomocy wykazujecie się miłością do bliźniego..." . Następnie podziękował strażakom za udział i oprawę wszystkich uroczystości kościelnych i życzył jak najmniejszej ilości wyjazdów do różnych zdarzeń, które przecież mogłyby się niejednokrotnie w ogóle nie wydarzyć. Szczególnie mocno podkreślił fakt, że "... niejednokrotnie narażacie swoje zdrowie, a często i życie z powodu zwykłej ludzkiej głupoty."

   Po zakończeniu liturgii pododdziały, przy dźwiękach marsza w wykonaniu orkiestry dętej OSP Kłomnice przymaszerowały do strażnicy, gdzie odbyła się kolejna część uroczystości. W obecności rodzin i przyjaciół wręczone zostały odznaki "Wzorowy Strażak" i medale "Za zasługi dla pożarnictwa" dla wyróżniających się druhen i druhów.

Złotym medalem wyróżniony został dh Dariusz Kozakiewicz;

Srebrne medale otrzymali dh dh: Marcin Milc i Robert Ogończyk;

Medalami brązowymi odznaczeni zostali dh dh: Sylwia Janicka, Eliza Klec, Monika Malinowska, Katarzyna Skorupa, Krzysztof Chądzyński, Mariusz Janicki, Konrad Krzyczmonik, Norbert Olesiński, Piotr Pindych, Łukasz Pindych, Adam Stempień, Krzysztof Wróbel i Bartłomiej Zatoń;

Odznaki "Wzorowy Strażak" otrzymali dh dh: Sylwia Janicka, Eliza Klec, Paulina Klec, Monika Malinowska, Anna Powroźnik, Katarzyna Skorupa, Olga Zajder, Piotr Gonera, Jakub Idzikowski, Tomasz Kwarciak, Damian Olesiński, Norbert Olesiński, Dariusz Ogończyk, Łukasz Pindych, Piotr Pindych i Mateusz Walko.

   Medale i odznaki wręczał: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kłomnicach i jednocześnie Wójt Gminy Kłomnice dh Adam Zając w asyście Prezesa Zarządu OSP Kłomnice dha Stanisława Piecha.

   Padający deszcz skutecznie zniechęcił mieszkańców Kłomnic do odwiedzenia i obejrzenia posiadanego przez jednostkę sprzętu i wyposażenia. Jednak już za kilkanaście dni ponownie będzie okazja do zaprezentowania wyposażenia straży podczas II Pikniku Strażackiego.


   

     


Spłonął budynek mieszkalny
Jan Milc, 31 marzec 2007
   W sobotę 31 marca, w godzinach przedpołudniowych, w miejscowości Chmielarze, w jednym z zabudowań wybuchł pożar. Początkowo paliła się jedynie nieduża, drewniana komórka. Jednak silny wiatr bardzo szybko przeniósł ogień na stojący w pobliżu budynek mieszkalny.

   Kwadrans przed godziną jedenastą, syrena zaalarmowała członków naszej jednostki. Po kilku minutach na miejsce zdarzenia wyjechały dwa zastępy strażaków. W akcji ratowniczej obok naszych druhów uczestniczyły także zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Częstochowy (3) oraz OSP Rzerzęczyce (2) i OSP Skrzydlów.

   Mimo podjęcia szybkiej interwencji nie udało się uratować budynków. Doszczętnie spłonęła komórka i dach budynku mieszkalnego. Zawalił się także strop. Zdołano jedynie uratować część ubrań i mebli. Bez dachu nad głową została 11 osobowa rodzina.

   Przyczynę pożaru ustalą specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej.
Starsze wpisy »
Góra
statystyki www stat.pl Copyright © Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.