Członkowie
Ochotniczą Straż Pożarną w Kłomnicach tworzy 79 członków czynnych i kilkudzięciu wspierających ( lista członków wsierających jest otwarta i ich liczba nie jest stała ). W tzw. podziale bojowym jest 24 druhów.W jednostce funkcjonują trzy drużyny: męska, żeńska i młodzieżowa.
Drużyna męska
Zespół ten liczący 24 dobrze wyszkolonych strażaków-ochotników stanowi podstawowy trzon działalności ratowniczo-gaśniczej. W drużynie mamy 6 ratowników medycznych, 10 operatorów sprzętu ratowniczego. Wszyscy druhowie posiadają umiejętność udzielania pierwszej pomocy w zakresie podstawowym. Wszyscy też mają ukończone podstawowe szkolenie strażackie.
Drużyna żeńska
Drużyna żeńska została utworzona stosunkowo niedawno bo w 2002 roku. Drużyna liczy 14 dziewcząt, które biorą udział w corocznych zawodach sportowo-pożarniczych. Ich udział w funkcjonowaniu jednostki to głównie prowadzenie świetlicy strażackiej i kawiarenki, a przede wszystkim są ozdobą wszystkich ważnych uroczystości asystując sztandarom.
Drużyna młodzieżowa
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą utworzono w 2005 roku. Drużyna składa się z 11 chłopców w wieku 12-16 lat. Są to przede wszystkim uczniowie Gimnazjum w Kłomnicach. W pierwszym swoim starcie na Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych drużyna zajęła pierwsze miejsce i miała honor reprezentowania naszej gminy na zawodach szczebla powiatowego. Chłopcy z MDP bardzo chętnie włączją się w prace na terenie strażnicy. W okresie wakacji, wspólnie ze starszymi kolegami pracowali przy układaniu krawężników na parkingu oraz malowaniu garaży. Bardzo chętnie wykonują też prace porządkowe.
Zarząd
Góra
statystyki www stat.pl Copyright © Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.