Wyposażenie
Samochody i ich wyposażenie
Samochód pożarniczy "JELCZ" 004 Turbo GCBA 6/32
Załoga 4 osoby; auto wyprodukowano w 1977, zabiera 6000 litrów wody i ma zamontowaną autopompę A 32/8, ponadto znajduje się na nim 12 odcinków węży W-75, 75 odcinków węży W-52, trzy prądownice PW-52, jedna Turbomatic, kurtyna wodna, piła do drewna STIHL MS290, działko DWP 8/15/24, a także wytwornice piany WP 2/75, prądownice pianowe PP 4/12 oraz podręczny sprzęt gaśniczy. Samochód wyposażony jest w radiostację Motorola GM 300 i nasobną GP 300.

Samochód ratowniczo-gaśniczy "MISTSUBISHI CANTER" GLBA 1,5/10
Załoga 7 osób; podwozie samochodu wyprodukowano w 2003 roku. W 2004 roku wykonano zabudowę i do lutego tegoż roku auto jest w podziale bojowym. Samochód zabiera 1500 litrów wody i ma zamontowana autopompę "Waterous CPK 2" o wydajności 1060 l/min przy ciśnieniu 8 Mpa i 200 l/min przy ciśnieniu 29 Mpa, a także w wyciągarkę elektryczną o uciągu 4,5 tony, 60-cio metrowe szybkie natarcie i maszt oświetleniowy 2x1000W. Na samochodzie zamontowano ponadto: 6 odcinków węży W-52, 6 odcinków węży W-75, trzy prądownice PW-52, piłę do drewna STIHL 026, piłę do betonu oraz do metali PARTNER K 700, przecinarkę elektryczną BOSCH, cztery aparaty nadciśnieniowe APN 3/1800 z maskami, cztery sygnalizatory bezruchu, zestaw hudrauliczny LIKAS Combi, nożyco-rozpieraki wraz z adapterami i łańcuchami do odciągania kolumny kierownicy, pompę pływającą NIAGARA, agregat prądotwórczy HONDA EC 6000, torbę pierwszej pomocy OSP R1, narzędzia uniwersalne INOPUR. Auto zabiera też 40kg sorbentu i 10l odtłuszczacza. Sprzęt łączności to radiostacja samochodowa Motorola GM 360 oraz nasobna GM 300.

Samochód ratowniczy "FORD-TRANSIT" SLRt
Załoga 6 osób; pojazd wyprodukowany w 2004 roku i po przystosowaniu od maja tegoż roku rozpoczął służbę w naszej jednostce. Jest to pojazd przeznaczony do ratownictwa technicznego. Na wyposażeniu posiada wyciągarkę elektryczną o uciągu 3,5 tony, a także wysokociśnieniowy agregat gaśniczy As 15b Stolarczyk, agregat prądotwórczy HONDA EU201, zestaw hydrauliczny LIKAS Combi, nożyce rozpieraki LKS 35EN, rozpierak kolumnowy LZR 12/300 EN, torbę pierwszej pomocy PSP R1, piłę do drewna STIHL MS 290, podnośnik POWER WINCH o udźwigu 3175kg, środki łączności Motorola GM 360 i GP 360. Samochód zabiera także 20kg sorbentu i 10l odtłuszczacza.

Samochód UAZ GLM
Nośnik lekkiego sprzętu gaśniczego, holownik łodzi. Załoga 5 osób. Wyposażenie tego pojazdu jest w trakcie kompletowania.

Niezależnie od stałego wyposażenia zamontowanego na poszczególnych pojazdach są one także wyposażone w dużą ilość podręcznego sprzętu gaśniczego i ratowniczego, m.in,: drabiny, bosaki, gaśnice, wodery, latarki akumulatorowe, koła ratunkowe, płaszcze sztormiaki, siekieromłoty, linki holownicze i linki ratownicze, szelki ratownicze, stojaki, hydrantowe oraz dużą ilość kluczy, łopat, szczotek, itp.
Przyczepka powodziona
Została przebudowana z jednoosiowej przyczepki wężowej. Na przyczepce znajduje się pompa szlamowa HONDA WT 40X, pompa szlamowa HONDA MAST, czteroosobowy ponton BOSMAN C, 10 odcinków węża W-110, 6 odcinków węża W-75, trzy odcinki węża ssawnego WS-75 a także smoki ssawne, zaślepki, stojak hydrantowy i inny drobny sprzęt pomocniczy.

Łódź płaskodenna
Łódź o wyporności 1050kg. Łódź zamontowana jest na specyjalnej przyczepce. Służy do ewakuacji ludzi i drobnych zwierząt z zagrożonych rejonów a także do dostarczania zaopatrzenia.
Uzbrojenie osobiste strażaka
Osobiste wyposażenie strażaka to przede wszystkim:
  • ubranie koszarowe,
  • ubranie specjalne Nomex i UPS,
  • buty specjalne gumowe,
  • buty skórzane,
  • hełm strażacki "kaliski",
  • kominiarki niepalne,
  • rękawice specjalne strażackie.
Powyższe wyposażenie ma każdy strażak będący w tzw. "podziale bojowym".
Sprzęt pomocniczy
Kuchnia polowa
Kuchnia która jest dość często eksploatowana przez różne podmioty przy okazji organizowanych przez nie imprez plenerowych i przyczepka dla potrzeb transportu gospodarczego.
Baza lokalowa
Garaże
Jednostka dysponuje trzema stanowiskami garażowymi o łącznej powierzchni 140m2. Każdy wjazd zamykany jest bramą żaluzjową. Garaż posiada centralne ogrzewanie i instalację sprężonego powietrza. Mimo dość dużej powierzchni nagromadzony sprzęt sprawia, że w garażu jest dość ciasno.

Pomieszczenia świetlicowe
W strażnicy znajdują się dwa pomieszczenia świetlicowe. Jedno z nich zajmowane jest przez szeroko znany, zaprzyjaźniony z naszą jednostką Zespół Folklorystyczny "Klepisko" i naszą orkiestre dętą. Drugie pomieszczenie jest użytkowane jako świetlica dla młodzieży strażackiej i wyposażone jest w tv sat, kino domowe, gry planszowe i sprawnościowe ( lotki, ping-pong ). Służy też jako miejsce posiedzeń Zarządu jednostki. Ponadto zgromadzone są tu nasze sztandary, zabytkowe hełmy, dyplomy i puchary.

Sala widowiskowa
  
Sala ma powierzchnię 360m2 i jest udostępniana dla społeczeństwa w celu organizacji zebrań i lokalnych uroczystości. Posiadane zaplecze kuchenne umożliwia również organizację różnych zabaw, balów a nawet bankietów. Sala z klimatyzacją.

Parkingi
Przed strażnicą zlokalizowane są dwa place postojowe. Jeden utwardzony kostką brukową jest przeznaczony dla gości odwiedzających naszą jednostkę i korzystających z sali widowiskowej, natomiast drugi utwardzony masą asfaltową służy jako plac manewrowy dla maszych pojazdów.
Góra
statystyki www stat.pl Copyright © Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.